Solid-Rail Logo mapa dojazdu | formularz kontaktowy
Solid-Rail

Usługi

Biuro inżynierskie świadczy usługi z zakresu:

 1. Wykonywania projektów wielobranżowych:
  • Linie, stacje i węzły kolejowe, odwodnienia torów, konstrukcje inżynierskie - perony, obiekty inżynierskie: przepusty, mosty i przejazdy kolejowe.
  • Automatyka kolejowa - sterowanie ruchem kolejowym.
  • Trakcja elektryczna, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, LPN (linie potrzeb nietrakcyjnych).
  • Elektroenergetyka do 1kv, linie kablowe i napowietrzne SN, instalacje elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenie zewnętrzne.
 2. Wykonywania dokumentacji przedprojektowych.
 3. Wykonywania dokumentacji budowlano - wykonawczych.
 4. Kierowania projektami.
 5. Kierowania budowami.
 6. Nadzorów inwestorskich.
 7. Nadzorów autorskich.
 8. Wykonywania studiów wykonalności
 9. Wykonywania projektów organizacji ruchu.
 10. Przygotowywania materiałów przetargowych.
 11. Wykonywania orzecznictwa technicznego.
 12. Przygotowywania technologicznego i wykonawstwa inwestycji budowlanych.
 13. Przeprowadzania odbiorów częściowych robót.

Z myślą o Twoim bezpieczeństwie

img

Innowacyjne rozwiązania w transporcie
Udostępniamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, poprzez które nasi klienci osiągają przewagę konkurencyjną w budownictwie

SOLID-RAIL S.C.

ul. Iwaszkiewicza 3b/3, 52-211 Wrocław, Tel.: +48 531 70 60 30, biuro@solid-rail.pl
NIP: 8943052204, REGON: 021951495,